1-K.K.T.C’de Yabancılara gayrimenkul satışı ve işlemler?

 

1-a Yabancı kişiler 1 arsa ve/veya 1 dönüm ve/veya 1 ev’den fazla Taşınmaz Mal satın alamaz (karı-koca bir sayılır)

1-b Birden fazla Taşınmaz Mal ve/veya ev ve/veya 1 dönümden daha büyük mal almak istenilirse yedi emin (trustees) kullanmak veya K.K.T.C’de şirket kurmak gerekir

1-c Söz konusu Taşınmaz Mal üzerinde bulunan inşaat ve/veya ev için inşaat izin ruhsatı alınması gerekir

1-d Satın alıncak Taşınmaz Mal üzerinde herhangi bir ipotek ve/veya engel olmamalı

1-e Satıcı gerçek malsahibi olmalı

1-f Satış Sözleşmesi imzalandıktan 21 gün içerisinde tapu dairesinde kaydedilmeli

1-g Taşınmaz Malın Yabancı adına kaydı için K.K.T.C’ de Bakanlar Kuruluna başvurarak Bakanlar Kurulu tarafından satın alma izni alınması gerekir.

 

2-K.K.T.C’de gayrimenkul mal satın alınırken ödenmesi zorunlu olan vergiler nelerdir?

2-a Satış Sözleşmesi yapılmışsa Satış Sözleşmesi üzerinden %0.5 Pul Harcı (Alıcı tarafından ödenir )

2-b Taşınmaz Mal Devir harcı %6 ( Ancak her bir Alıcı bir defaya mahsus olma üzere %6 yerine %3 ödeyebilir)

2-c %5 KDV (Alıcı tarafından ödenir;Satıcının profesyonellik statüsüne bağlı olarak değişebilir. Satıcı profesyonel değilse Alıcı %5 KDV ödemez)

2-d Stopaj (Satıcı tarafından ödenir)

2-e Hibe yoluyla devirlerde farklı vergiler uygulanır;

2-f Anne ve babadan evlada hibe %0.2, Eşden eşe hibe %0.4, Dededen toruna hibe %0.4 + maliyeye stopaj ödenir.

 

3- K.K.T.C’de satın almak istediğiniz gayrimenkul kategorileri hakkında?

3-a 1974 öncesi Kıbrıslı Türkler, İngilizler ve diğer milliyetlere ait olan Taşınmaz Mal Koçanları

3-b Eşdeğer Mal, Güney’de mallarını bırakan Kıbrıslı Türkler kayıplarını K.K.T.C’de kaydederler ve buna karşılık Kuzey’de mal alabilmek için puan kazanırlar ve bu puanlarıda Kıbrıslı Rumlar bıraktığı malları eşdeğer olarak almak için kullanabilirler.

3-c Tahsis Edilen mallar, 1974 den sonra K.K.T.C Devleti savaş gazilerine, ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti’den yerleşmek için davet edilen insanlara, Güney’den Kuzey’e gelip herhangi bir malı olmayan insanlara devlet tarafından verilen ve/veya tahsis edilen gayrimenkul mal.

3-d 49 yıllığına kiralama, K.K.T.C Devleti tarafından kiralanan mallar’dır.